top of page

Grundejerforeningen Skamlebæk Strand blev stiftet 20. juli 1937.
Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, navnlig med henblik på:
-  istandsættelse og vedligeholdelse af private fælles veje,   nedgange til stranden m.m.
- at arbejde for et godt fællesskab og sammenhold
- at arbejde for at bevare stedets naturværdier, skønhed og særpræg
- at sikre medlemmernes interesser i forhold til det offentlige

bottom of page