Grundejerforeningen Skamlebæk Strand blev stiftet 20. juli 1937.
Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, navnlig med henblik på:
- istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje, nedgange   til stranden m.m.
- sikre medlemmernes interesser i forhold til det offentlige
- arbejde for at bevare stedets naturlige skønhed og særpræg