KONTAKT OS

Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen kan du sende en email til den af nedenstående email-adresser som er relevant for din henvendelse.

 

Årskontingent er p.t. kr. 500,- som betales via PBS den 1. oktober.    

G/F´s regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj.

Indbetaling skal ske til bankkonto reg. nr. 1551 konto nr. 6503780.

Bestyrelsen pr. 2017/ 2018                                                                         

Formand:

Jakob Feilberg

tlf.: 40154908

email:

feilbergjakob@gmail.com

Revisor:

Britt G. Dissing

tlf.: 71752700

email:

bgd@mail.dk

Kasserer:

Birgitte Tjalve Kristiansen

tlf.: 25479260

email:

birgittetjalve@gmail.com

Eva Forchhammer

tlf.: 20875808

email:

forchhammer@ofir.dk

Dorte Prange

tlf.: 30241427

email:

mail@dorteprange.dk

Bestyrelsessuppleanter:  Anne Thomsen  &  Jørgen Binzer

Revisorsuppleant:  Vagn Frikke Smith                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanne Hove

tlf.: 30119086

email:

rh14551@regionh.dk

Vejmand: Orla Zinck  - tlf.: 40251490  -  email: orlazinck@gmail.com                                 Hjemmesideredaktør: Niels Backs   -  tlf.: 31476630  -  email: Backsstage@gmail.com