top of page

Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen kan du sende en email til skamlebaekstrand@gmail.com eller den af nedenstående email-adresser som er relevant for din henvendelse. Ændringer i kontaktoplysninger sendes til formanden.

 

Årskontingent er p.t. kr. 750,- som betales via PBS den 1. oktober.    

G/F´s regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj.

Indbetaling kan også ske direkte til bankkonto reg. nr. 1551 konto nr. 6503780.

CVR nr. 33632878

E-mail: skamlebaekstrand@gmail.com 

Hjemmesideredaktør:
Anne Thomsen
skamlebaekstrand@gmail.com
25214443   

Bestyrelsen 2021/2022 :

Portræt Anne 20210723_172053.jpg
Kirsten Kjær.jpg
F9BF84A4-A782-4551-97DF-4E7261A5D273_edi
Peter Stennicke image0.jpeg

Formand

Anne E. Thomsen

tlf. 25214443

email:

anneelisabethomsen@

gmail.com

Kasserer

Kirsten Kjær

20130041
email:
kirsten.kjr@gmail.com

Medlem

Kim Gordon

tlf.: 25231919

email:

gordon@post8.tele.dk

Medlem

Eva Forchhammer

tlf.: 20875808

email:

eva.forchhammer@gmail.com

Vejkoordinator

Peter Stennicke

tlf. 27515983

email:

peterbstennicke@

gmail.com

Revisor

Henning Buhl-Madsen

 

Bestyrelsessuppleant:  Frank Martin Kramer
Revisorsuppleant:  Jeanette Buhl-Madsen                                                                   

bottom of page