Oversigt over foreningens dokumenter vedr.:

1) Generalforsamling

      Referatet fra årets generalforsamling udsendes

      hvert år i løbet af august.

      Referatet sendes til medlemmernes emailadresse

      eller med post såfremt det ønskes.

      Referaterne vil desuden fremover kunne findes her

      på en selvstændig side af hjemmesiden.

 

2) Årsopgørelser

      Disse vil fremover ligge som filer på en selvstædig side  

      af hjemmesiden.

3) Bestyrelsesmøder

      Fra 2020 vil bestyrelsesmødereferater ligeledes findes

      som filer på en selvstændig side.

 4) Persondatapolitik (GDPR)

       Dokumenterne vedr. foreningen Persondatapolitik

       har ligeledes fået deres egen side.