top of page
 
25. september

Der er en desværre en lille fejl på Betalingsservice – den var der også sidste år; Hvis man kigger på opkrævningen under ’Meddelelse’, fremgår det, at betalingen gælder 1.6.21 – 31.5 22. Betalingen gælder selvfølgelig 2023/2024.

Beløbet 750 kr. er korrekt. Vi beklager.

 
 
 
16. september
Stor tak til alle de sandslæbere, der deltog i genopretning af nedgangen  ved Skovagre i dag. Se fotos under Begivenheder .
 
Naturforeningen på Ordrup Næs har udgivet en fin lille bog, ”Pionererne på Næsset”, som kan købes for 200 kr. + porto via foreningen. https://www.kaarupskovogordrupnaes.dk/2023/09/16/pionererne-paa-naesset
13. september
Bestyrelsen har indkaldt til sandflytning ved Skovagres nedgang til stranden lørdag d. 16. september kl. 14.00. Kontakt evt. peterbstennicke@gmail.com
 
Vibeke A. Pedersen i Skovskellet gør opmærksom på et indlæg om kvashegn, kopier linket her:
 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/affaldsselskab-deler-gratis-kvashegn-ud-og-reducerer-bunken-af-affald-paa 
14. august 
Referat af generalforsamling 2023, se under Dokumenter
11. august
Vær opmærksom på at der afholdes Geopark Bjerg Grand Prix søndag den  13. august. Flere veje i området vil være ensrettede mellem  klokken 8 og 14
Se mere på visitodsherred.dk/geoparkbjerggrandprix
 
1. august
Læs Sommerinfo under knappen Info fra bestyrelsen vedrørende placering af affaldscontainere i området.
Vejentreprenøren begynder i næste uge (afhængig af vejret) at beh
andle vejene og prioriterer denne gang den vestlige del af Sejerøvej. Vejkassen bygges op med korrekt hældning, der lægges mere materiale på, og desuden fyldes der op og tromles huller på B-veje.  Skriv til skamlebaek@gmail.com att. vejkoordinator Peter, hvis I oplever særlige problemer -også på C-vejene.
30. juli 2023
Generalforsamling klokken 14.00 på Skamlebækkolonien, Skovskellet 2
 juli 2023
Applewatch fu
ndet på  stranden mellem  Bierbumsvej og Skamlebæk kolonien d.d. Skriv på skamlebaekstrand@gmail.com  hvis du savner det.
30. juni 2023
Afbrændingsforbuddet er ophævet d.d. 
26.juni 2023
Ved Skovagre/Sejerøvej ligger der nogle store kabeltromler. Det er fordi Bravida, skal lægge elkabler ind til transformatorstationen  ved Skovagre.
Arbejdet ventes færdigt i uge 27.

7. juni kommer vejentreprenøren og færdiggør vejene efter den lange tørke.
14. juni 2023
Afbrændingsforbud
13. maj 2023 
Tak til alle Jer, der deltog i Arbejdsdag 2023
Vi sagde jo, at det ville blive fantastisk vejr, og efter velkomst og fordeling af opgaverne blev der fjernet gamle skilte på Skovskellet, rækværket ved nedgangen ved Bierbumsvej blev renset af, rækværket ved Tangvejen fik en fin overhaling med olie, og en flot egestolpe står nu med piktogram om rideforbud, (rampen tåler ikke  hestehove), der blev beskåret grene hist og pist, fyldt grus i huller på Sejerøvej og meget andet, samt lavet  klar til frokost - burgere med tilbehør - i køkkenet på Nålestien 6.
En kæmpe stor tak fra bestyrelsen til alle der bidrog inclusiv kagebagerne, det var fantastisk dejligt at mærke al den gode energi. Tak tak tak. 
Entreprenøren  og vejformanden venter stadig på regnen; det giver ikke mening at lave vejen, så længe det er så tørt. Er man træt af huller i ventetiden, så ligger grusbunken på Sejerøvej lige ved Skovagre til fri afbenyttelse. 
Hvis I ikke allerede har opdaget "tunnelen" på Skamlebæksletten langs Skovskellet, så kan det anbefales at gå en tur igennem den, se foto i galleri
 
 
8. maj 2023 
Arbejdsdagen 2023 nærmer sig med raske skridt, og bestyrelsen glæder sig til at se jer.
Vejentreprenøren har ikke glemt os, han har bare en masse andre opgaver, men han kommer og færdiggør forårsbehandlingen så snart det har regnet lidt.

Læg i øvrigt mærke til hvor lidt det støver, når man kører langsomt 
En lille  servicemeddelelse: Vedtægternes paragraf 5:  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. juni det år, generalforsamlingen afholdes.
23. april
OBS mødestedet på Arbejdsdagen den 13. maj er flyttet til Nålestien 6, fortsat klokken 10.00.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2023 ligger nu under knappen Dokumenter - Referat af bestyrelsesmøder.
Svellerampen ved Tangvejen skal skånes for ridning og trækken med heste. 
Bestyrelsen besluttede i 2022, at svellerne fremover skal udskiftes med bæredygtigt egetræ, - det er meget kostbart, derfor skal vi passe godt på rampen.
 
10. april
Forårsinfo med nyt om arbejdsdagen er udsendt til alle medlemmer d.d. se mere under Info fra bestyrelsen og Begivenheder Arbejdsdag
Hvis I ikke har modtaget mail, må i meget gerne skrive til skamlebaekstrand.dk
25. marts
Ordrupkøbmanden har  åbnet dørene for sæsonen, åbent 07.00 - 19 alle dage
18.februar
Stormen Otto i går har heldigvis været skånsom for Skamlebæk.
Et stort træ faldt og blokerede vejen på Skovskellet ud for nummer 14. Træet er savet op fjernet fra vejbanen, og ejeren har fået besked. Umiddelbart er der heldigvis ikke sket andre større skader. Tak til Sofus Rex for hjælp med at bakse trunterne og grenene ind til skellet.
Klaus Thomsen på Nålestien gør opmærksom på et forslag til ændring af Radiostationen, udarbejdet af Emilie Fonager, se under links.
18. januar 2023

Tak, tak, tak. Vi har nu modtaget stort set alle kontingentindbetalinger (med angivelse af sommerhusadresse i beskrivelsesfeltet) for året 2022/2023.
Der har været enkelte problemer med indbetalinger via Betalingsservice blandt andet for de medlemmer, som har skiftet hjemadresse. Dette problem er nu løst for 22/23, men det vil formentlig atter opstå, hvis foreningen ikke kender indbetalers korrekte hjemadresse.

Har i således ændringer i hjemadresse, telefon eller mailadresse, er det meget vigtigt, at i meddeler det til foreningens mail                 
skamlebaekstrand@gmail.com 
eller direkte til kasserer Kirsten Kjær    

 kirsten.kjr@gmail.com

Det samme gælder, hvis I opdager fejl i den medlemsliste, der hvert år i juni udsendes ved indkaldelse til generalforsamlingen.

4. januar 2023.
Affaldsordning. Så har Odsherred kommune meldt ud om den nye affaldsordning. Vi får yderligere 3 affaldsbeholdere pr. matrikel i slutningen af 2023, se mere i link her:
https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/affald-og-genbrug/nye-affaldsordninger-2023/#98bf8878-0296-4f92-bd18-5f040f0a9661
Det er indlysende, at vi  alle skal affaldssortere så mest muligt affald kan genbruges. 
Kommunen inviterede i efteråret 2022 grundejerforeningerne til et orienteringsmøde om ændringerne. Der var en del indsigelser mod, at hver grundejer skal have 4 containere stående.
Vi havde håbet,at vi måske havde kunnet få flere fællescontainere ex. pap og metal på hjørnet ved Skamlebækvej, hvor der allerede er glascontainer og papircontainer. Imidlertid falder det på et krav om, at fællesindsamling skal være "indenfor almindelig gåafstand".
 
 
12. december 2022,
Decemberinfo. Se under knappen "Info fra bestyrelsen"
Glædelig jul og godt nytår til alle
Referat af bestyrelsesmøde 24.10.22 under knappen Dokumenter
08.10.22

Find seneste nyt om fartdæmpningszone under knappen Veje

Skiltene "Ridning forbudt"  på Skovagre og Tangvejen er taget ned for vinteren. 

25.09.2022:
Forsøget er desværre afbrudt dags dato, da det ene advarselsskilt er blevet stjålet natten mellem lørdag d. 24.9 og søndag d. 25.9.2022.
Det tilbageværende skilt og de to bump er derfor taget ned af bestyrelsen.

16.09.2022 Forsøg med bump - 2 stk Flexibump er lagt ud på Sejerøvej 16. september
Velkommen til Grundejerforeningen Skamlebæk Strand
bottom of page