top of page
Velkommen til Grundejerforeningen Skamlebæk Strand

 

 

 

14. juli 2024

En meget lang vandpyt man kan hoppe i- dejligt at der er nogen, der kan se det positive i det regnfulde vejr ud over sneglene...

5. juli 2024

Generalforsamling den 20. juli klokken 14, Skamlebæk kolonien  Skovskellet 2. 
Efter selve generalforsamlingen  vil Oluf Borbye Pedersen  give os et spændende indblik i, hvilke usynlige livsledsagere vi rummer, og hvordan vi bedst "fodrer" disse. Vi glæder os til at se jer. 

8. juni 2024

Det ligger nu fast, at generalforsamlingen finder sted lørdag den 20. juli 2024. Klokkeslæt og sted bliver først fastlagt omkring 1. juli.

30. maj 2024

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. juni det år, generalforsamlingen afholdes.

17. maj 2024
Det er oplyst, at der afholdes et større orienteringsløb i skovene i Odsherred i pinsen i Grønnehave skov, Ulkerup
Skov, Sonnerup Skov Ellingelyng, Jyderup Skov og Kårup Skov.  Politi, Odsherred kommune og Naturstyrelsen har givet tilladelse. Men vi har ikke fået oplyst, at  løbet tilsyneladende er på mountainbike og at deltagerne muligvis skal igennem vores område. Vær derfor ekstra  opmærksom, når i færdes på vejene alle pinsedagene.

 

5. maj. 2024

Tak, tak fra bestyrelsen til alle, der deltog i arbejdsdagen, både vejholdet, undermineringsholdet, stolpe/gelænderholdet, beskærer holdet, skiltevaskerne og madholdet. Alle tog et ordentligt nap og opgaverne blev løst på bedste måde. Vi sluttede af med en superhyggelig  frokost med gode snakke på kryds og tværs i en dejlig stemning. Se fotos under fanen Seneste fotos.
Trappen er endnu ikke helt færdigrepareret, det vil den forhåbentlig blive inden for et par uger.  

12. april 2024  

Vejstykkket fra Skovagre til Løgagre har nu fået den ny belægning med små granitskærver.  Den fremtræder lige nu  grå, men skulle over tid blive mere brun som de øvrige veje, Der ligger en lille restbunke af skærver på hjørnet af Bierbumsvej og Sejerøvej, den må man gerne tage af og fylde i huller .

 

6. april 2024

I dag lørdag fjernede vi det nederste knækkede betonstykke fra Bierbumstrappen. Vi har samlet betonstykkerne, da nogle kan genbruges, så lad dem endelig ligge i de bunker de er sorteret i. Snart går vi videre med renoveringen  af den underminerede del, og på arbejdsdagen den 4. maj, håber vi også at få monteret forlængelse af gelænderet med  et fag. 

31. marts 2024

Det kan være fristende at kaste sten i hullerne ved skredet på Bierbumstrappen, men lad endelig være med det, da trappen skal repareres fra bunden med sten af den rigtige størrelse, så det giver trappereparatørerne ekstra arbejde at skulle samle disse sten op fra hullerne først.

25. marts 2024

Så blev entreprenøren endelig færdig med forårs vejbehandlingen,
Bestyrelsen arbejder på en god løsningfor reparation af den beskadigede nedgang til stranden fra Bierbumsvej,.
Vi ønsker alle en rigtig god påske

 

20. marts 2024

Husk nu, at Ordrupkøbmanden åbner 21. marts, åbningstid 7-19. 

1. marts 2024

DET ER FORÅR og Sejerøvej er nu endelig ordnet. I næste uge håber vi, at de mindre veje behandlet.

25. februar 2024

Bestyrelsen er opmærksom på, at nedgangen til stranden ved Bierbumsvej er blevet svært beskadiget efter de seneste storme. Vi beder alle om at være meget forsigtige, hvis I benytter denne nedgang.

Grusbunken bag Fyrgården er nu fyldt op, så det er muligt at fylde huller. Entreprenøren kommer snarest, Peter vejformand er i tæt kontakt med ham, men det kræver nogle dages tørvejr. regnvejret generer fortsat.

 

6.  februar 2024

Vi er vist ikke gode venner med de vejrguder. Kør forsigtigt.

29. januar 2024

Vi håbede og vi troede, at entreprenøren kunne køre i januar, men vejrguderne var ikke med os.  Peter har aftalt med ham, at han kommer i uge 6, idet vejrudsigten ser fornuftig ud, så vi krydser fingre. Der vil blive fyldt huller op og tromlet. Grusbunken bag Fyrgården bliver desuden fyldt op. Tak for j eres tålmodighed. 

7. januar 2024

Godt nytår. Nye fotos fra Skamlebæk. Kør forsigtigt i området, sneen volder ikke problemer, vinterdæk anbefales dog.
Og ja, vi ved, at der er slemme huller,  vejentreprenøren kommer lige så snart vejret tillader det. 

 

Julehilsen 2023  fra formanden 

Det har været et år med storme senest Pia, en sommer med masser af sol, blæst og regn, 2023 har sat en rekord, året er nemlig officielt det vådeste, der nogensinde er målt i Danmark. Vandstanden var igen meget høj natten mellem den 21. og 22. december, men heldigvis er ingen huse i området truet ved højvande, så vi slipper for watertubes og sandsække trods sne.

Vejene reagerer med huller, det kender vi. Det er skidt for vores biler og for vores entreprenør, som ikke kan reparere, når det er så vådt.

En stor tak til alle, der deltog i arbejdsdagen, i generalforsamlingen, tak til sandslæberne, til dem der hjælper med at holde vejene og i det hele taget tak til alle i foreningen, der sætter pris på at bare være i vores område, nyde naturen og vores fællesskab.

Sidst en stor og varm tak til hele bestyrelsen: Peter, vores vejkoordinator, til Eva og til Kim, og i høj grad også til Kirsten, foreningens utrættelige kasserer.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle,

Anne, Nålestien 6.

P.S.
husk at nyde, at dagene fra nu af bliver længere og længere.

1. december 2023
Så blev det rigtig vinter, smukt og stille. 
En god besked fra transportministeriet kom i slutningen af september.:
Som en del af aftalen om indretning af postsektoren, var parterne enige om, at sommerhusområder udstykket før 1973 i lighed med nyere sommerhusområder skulle have et fælles brevkasseanlæg. 
Lovforslaget har været i høring hen over sommeren og her er der blevet rejst en række praktiske bekymringer blandt andet i forhold til at finde plads til fællesanlæg. 
Parterne bag postaftalen har på denne baggrund aftalt, at det i stedet bliver frivilligt i ældre sommerhusområder, hvorvidt der skal laves et fælles brevkasseanlæg. 
9. november 2023
Bestyrelsesmøde 9. november, referat følger snarest.
Se bestyrelsens høringssvar vedrørende Odsherred kommunes Planstrategi,  herunder planer om et Skamlebæk Badehotel og baggrund for  høringssvar under knappen Info fra bestyrelsen.
Vejene vil snart blive ordnet, primært med opfyld af huller. På grund af masser af regn er holdbarhed for vejbehandling ret kortvarig visse steder. Manglende afledning af vand fra hullerne er det helt store problem. 
Grusbunken bag Fyrgården vil blive fyldt op.
Vi forsøger at koordinere vejbehandling med naboforeningen LOUA, idet de har valgt samme entreprenør som os. LOUA er ansvarlig for den del af Sejerøvej, som går fra fra Bierbumsvej til Tangvejen. 
 
 
5. november 2023
Der er en køber til Skamlebæksletten. Overtagelsesdato 011223. Køber har planer om at lave et Skamlebæk Badehotel. Parallelt med salget kører fredningssagen  for sletten.
Bestyrelsen har lavet et høringssvar til Odsherred kommunes Planstrategi.
Man kan blandt andet følge sagen i Facebookgruppen "Skamlebæk Naturlaug".
 
 
28. oktober 2023
Så er de nye affaldsspande omdelt. De kan tages i brug umiddelbart. Der er enkelte ændringer i sorteringen, det bliver lidt enklere, så læs godt på instruksen, som følger med. Husk mulighed for at tilmelde sig  SMS-ordningen  https://odsherred.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx  
6. oktober 2023
Ordrupkøbmanden har sidste  åbningsdag  i 2023 den 23. oktober.
Åbningstid 7 -19. Åbner igen 21. marts 2024 klokken 7.
28. september 2023

Der har været et forsøg på at stjæle en trailer med båd og motor fra en privat grund i foreningens område. Vi opfordrer derfor alle til at være ekstra opmærksomme.

25. september 2023

Der er en desværre en lille fejl på Betalingsservice – den var der også sidste år; Hvis man kigger på opkrævningen under ’Meddelelse’, fremgår det, at betalingen gælder 1.6.21 – 31.5 22. Betalingen gælder selvfølgelig 2023/2024.

Beløbet 750 kr. er korrekt. Vi beklager, fejlen er nu rettet.

 
 
 
16. september 2023
Stor tak til alle de sandslæbere, der deltog i genopretning af nedgangen  ved Skovagre i dag. Se fotos under Begivenheder.
 
Naturforeningen på Ordrup Næs har udgivet en fin lille bog, ”Pionererne på Næsset”, som kan købes for 200 kr. + porto via foreningen. https://www.kaarupskovogordrupnaes.dk/2023/09/16/pionererne-paa-naesset
13. september 2023
Bestyrelsen har indkaldt til sandflytning ved Skovagres nedgang til stranden lørdag d. 16. september kl. 14.00. Kontakt evt. peterbstennicke@gmail.com
 
Vibeke A. Pedersen i Skovskellet gør opmærksom på et indlæg om kvashegn, kopier linket her:
 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/affaldsselskab-deler-gratis-kvashegn-ud-og-reducerer-bunken-af-affald-paa 
14. august 2023
Referat af generalforsamling 2023, se under Dokumenter
11. august 2023
Vær opmærksom på at der afholdes Geopark Bjerg Grand Prix søndag den 13. august. Flere veje i området vil være ensrettede mellem klokken 8 og 14
Se mere på visitodsherred.dk/geoparkbjerggrandprix
 
1. august 2023
Læs Sommerinfo under knappen Info fra bestyrelsen vedrørende placering af affaldscontainere i området.
Vejentreprenøren begynder i næste uge (afhængig af vejret) at behandle vejene og prioriterer denne gang den vestlige del af Sejerøvej. Vejkassen bygges op med korrekt hældning, der lægges mere materiale på, og desuden fyldes der op og tromles huller på B-veje.  Skriv til skamlebaek@gmail.com att. vejkoordinator Peter, hvis I oplever særlige problemer -også på C-vejene.
30. juli 2023
Generalforsamling klokken 14.00 på Skamlebækkolonien, Skovskellet 2
 juli 2023
Applewatch fundet på  stranden mellem  Bierbumsvej og Skamlebæk kolonien d.d. Skriv på skamlebaekstrand@gmail.com  hvis du savner det.
30. juni 2023
Afbrændingsforbuddet er ophævet d.d. 
26.juni 2023
Ved Skovagre/Sejerøvej ligger der nogle store kabeltromler. Det er fordi Bravida, skal lægge elkabler ind til transformatorstationen  ved Skovagre.
Arbejdet ventes færdigt i uge 27.
7. juni kommer vejentreprenøren og færdiggør vejene efter den lange tørke.
14. juni 2023
Afbrændingsforbud
13. maj 2023 
Tak til alle Jer, der deltog i Arbejdsdag 2023
Vi sagde jo, at det ville blive fantastisk vejr, og efter velkomst og fordeling af opgaverne blev der fjernet gamle skilte på Skovskellet, rækværket ved nedgangen ved Bierbumsvej blev renset af, rækværket ved Tangvejen fik en fin overhaling med olie, og en flot egestolpe står nu med piktogram om rideforbud, (rampen tåler ikke  hestehove), der blev beskåret grene hist og pist, fyldt grus i huller på Sejerøvej og meget andet, samt lavet  klar til frokost - burgere med tilbehør - i køkkenet på Nålestien 6.
En kæmpe stor tak fra bestyrelsen til alle der bidrog inclusiv kagebagerne, det var fantastisk dejligt at mærke al den gode energi. Tak tak tak. 
Entreprenøren  og vejformanden venter stadig på regnen; det giver ikke mening at lave vejen, så længe det er så tørt. Er man træt af huller i ventetiden, så ligger grusbunken på Sejerøvej lige ved Skovagre til fri afbenyttelse. 
Hvis I ikke allerede har opdaget "tunnelen" på Skamlebæksletten langs Skovskellet, så kan det anbefales at gå en tur igennem den, se foto i galleri
 
 
8. maj 2023 
Arbejdsdagen 2023 nærmer sig med raske skridt, og bestyrelsen glæder sig til at se jer.
Vejentreprenøren har ikke glemt os, han har bare en masse andre opgaver, men han kommer og færdiggør forårsbehandlingen så snart det har regnet lidt.

Læg i øvrigt mærke til hvor lidt det støver, når man kører langsomt 
En lille  servicemeddelelse: Vedtægternes paragraf 5:  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. juni det år, generalforsamlingen afholdes.
23. april
OBS mødestedet på Arbejdsdagen den 13. maj er flyttet til Nålestien 6, fortsat klokken 10.00.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2023 ligger nu under knappen Dokumenter - Referat af bestyrelsesmøder.
Svellerampen ved Tangvejen skal skånes for ridning og trækken med heste. 
Bestyrelsen besluttede i 2022, at svellerne fremover skal udskiftes med bæredygtigt egetræ, - det er meget kostbart, derfor skal vi passe godt på rampen. 
10. april
Forårsinfo med nyt om arbejdsdagen er udsendt til alle medlemmer d.d. se mere under Info fra bestyrelsen og Begivenheder Arbejdsdag
Hvis I ikke har modtaget mail, må i meget gerne skrive til skamlebaekstrand.dk
25. marts
Ordrupkøbmanden har  åbnet dørene for sæsonen, åbent 07.00 - 19 alle dage
18.februar
Stormen Otto i går har heldigvis været skånsom for Skamlebæk.
Et stort træ faldt og blokerede vejen på Skovskellet ud for nummer 14. Træet er savet op fjernet fra vejbanen, og ejeren har fået besked. Umiddelbart er der heldigvis ikke sket andre større skader. Tak til Sofus Rex for hjælp med at bakse trunterne og grenene ind til skellet.
Klaus Thomsen på Nålestien gør opmærksom på et forslag til ændring af Radiostationen, udarbejdet af Emilie Fonager, se under links.
18. januar 2023

Tak, tak, tak. Vi har nu modtaget stort set alle kontingentindbetalinger (med angivelse af sommerhusadresse i beskrivelsesfeltet) for året 2022/2023.
Der har været enkelte problemer med indbetalinger via Betalingsservice blandt andet for de medlemmer, som har skiftet hjemadresse. Dette problem er nu løst for 22/23, men det vil formentlig atter opstå, hvis foreningen ikke kender indbetalers korrekte hjemadresse.

Har i således ændringer i hjemadresse, telefon eller mailadresse, er det meget vigtigt, at i meddeler det til foreningens mail                 
skamlebaekstrand@gmail.com 
eller direkte til kasserer Kirsten Kjær    
 
kirsten.kjr@gmail.com

Det samme gælder, hvis I opdager fejl i den medlemsliste, der hvert år i juni udsendes ved indkaldelse til generalforsamlingen.

4. januar 2023.
Affaldsordning. Så har Odsherred kommune meldt ud om den nye affaldsordning. Vi får yderligere 3 affaldsbeholdere pr. matrikel i slutningen af 2023, se mere i link her:
https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/affald-og-genbrug/nye-affaldsordninger-2023/#98bf8878-0296-4f92-bd18-5f040f0a9661
Det er indlysende, at vi  alle skal affaldssortere så mest muligt affald kan genbruges. 
Kommunen inviterede i efteråret 2022 grundejerforeningerne til et orienteringsmøde om ændringerne. Der var en del indsigelser mod, at hver grundejer skal have 4 containere stående.
Vi havde håbet,at vi måske havde kunnet få flere fællescontainere ex. pap og metal på hjørnet ved Skamlebækvej, hvor der allerede er glascontainer og papircontainer. Imidlertid falder det på et krav om, at fællesindsamling skal være "indenfor almindelig gåafstand".
 
 
12. december 2022,
Decemberinfo. Se under knappen "Info fra bestyrelsen"
Glædelig jul og godt nytår til alle
Referat af bestyrelsesmøde 24.10.22 under knappen Dokumenter
08.10.22

Find seneste nyt om fartdæmpningszone under knappen Veje

Skiltene "Ridning forbudt"  på Skovagre og Tangvejen er taget ned for vinteren. 

25.09.2022:
Forsøget er desværre afbrudt dags dato, da det ene advarselsskilt er blevet stjålet natten mellem lørdag d. 24.9 og søndag d. 25.9.2022.
Det tilbageværende skilt og de to bump er derfor taget ned af bestyrelsen.

16.09.2022 Forsøg med bump - 2 stk Flexibump er lagt ud på Sejerøvej 16. september
bottom of page