top of page
Velkommen til Grundejerforeningen Skamlebæk Strand
25. marts
Ordrupkøbmanden har  åbnet dørene for sæsonen, åbent 07.00 - 19
18.februar
Stormen Otto i går har heldigvis været skånsom for Skamlebæk.
Et stort træ faldt og blokerede vejen på Skovskellet ud for nummer 14. Træet er savet op fjernet fra vejbanen, og ejeren har fået besked. Umiddelbart er der heldigvis ikke sket andre større skader. Tak til Sofus Rex for hjælp med at bakse trunterne og grenene ind til skellet.
Klaus Thomsen på Nålestien gør opmærksom på et forslag til ændring af Radiostationen, udarbejdet af Emilie Fonager, se under links.
 
18. januar 2023

Tak, tak, tak. Vi har nu modtaget stort set alle kontingentindbetalinger (med angivelse af sommerhusadresse i beskrivelsesfeltet) for året 2022/2023.
Der har været enkelte problemer med indbetalinger via Betalingsservice blandt andet for de medlemmer, som har skiftet hjemadresse. Dette problem er nu løst for 22/23, men det vil formentlig atter opstå, hvis foreningen ikke kender indbetalers korrekte hjemadresse.

Har i således ændringer i hjemadresse, telefon eller mailadresse, er det meget vigtigt, at i meddeler det til foreningens mail                 
skamlebaekstrand@gmail.com 
eller direkte til kasserer Kirsten Kjær    

 kirsten.kjr@gmail.com

Det samme gælder, hvis I opdager fejl i den medlemsliste, der hvert år i juni udsendes ved indkaldelse til generalforsamlingen.

4. januar 2023.
Affaldsordning. Så har Odsherred kommune meldt ud om den nye affaldsordning. Vi får yderligere 3 affaldsbeholdere pr. matrikel i slutningen af 2023, se mere i link her:
https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/affald-og-genbrug/nye-affaldsordninger-2023/#98bf8878-0296-4f92-bd18-5f040f0a9661
Det er indlysende, at vi  alle skal affaldssortere så mest muligt affald kan genbruges. 
Kommunen inviterede i efteråret 2022 grundejerforeningerne til et orienteringsmøde om ændringerne. Der var en del indsigelser mod, at hver grundejer skal have 4 containere stående.
Vi havde håbet,at vi måske havde kunnet få flere fællescontainere ex. pap og metal på hjørnet ved Skamlebækvej, hvor der allerede er glascontainer og papircontainer. Imidlertid falder det på et krav om, at fællesindsamling skal være "indenfor almindelig gåafstand".
 
 
12. december 2022,
Decemberinfo. Se under knappen "Info fra bestyrelsen"
Glædelig jul og godt nytår til alle
Referat af bestyrelsesmøde 24.10.22 under knappen Dokumenter
08.10.22

Find seneste nyt om fartdæmpningszone under knappen Veje

Skiltene "Ridning forbudt"  på Skovagre og Tangvejen er taget ned for vinteren. 

25.09.2022:
Forsøget er desværre afbrudt dags dato, da det ene advarselsskilt er blevet stjålet natten mellem lørdag d. 24.9 og søndag d. 25.9.2022.
Det tilbageværende skilt og de to bump er derfor taget ned af bestyrelsen.

16.09.2022 Forsøg med bump - 2 stk Flexibump er lagt ud på Sejerøvej 16. september
bottom of page